آلتامیر (Altamir )خود را اینگونه معرفی میکند، ما به خلق عطرهای مجلل و منحصر به فرد
که مظهر ظرافت و پیچیدگی هستند، خود را ملزم نموده ایم. اشتیاقمان به هنر
عطرسازی ما را به جستجوی بهترین مواد تشکیل دهنده و ترکیب آنها در هماهنگی
کامل برای ایجاد رایحه هایی که حواس را مجذوب خود می کند، سوق می دهد.
تعهد ما با یک چشم انداز شروع شد تا جذابیت عطرسازی بالا را به علاقه مندان
به عطر در سراسر جهان بیاوریم. امروزه، آلتامیر همچنان به نوآوری و جابجایی مرزها
ادامه می دهیم و عطرهایی را ایجاد می کنیم که الهام بخش و مسحور کننده هستند.
داستان ما را کاوش کنید و جادوی عطر آلتامیر را تجربه کنید.