صفحه اصلی / آرایش مو / رنگ موی بدون آمونیاک چیست و چه فوایدی دارد ؟

رنگ موی بدون آمونیاک چیست و چه فوایدی دارد ؟

رنگ موازجمله مواد پر استفاده درکاربردهای آرایشی و بهداشتی است.مواد آرایشی و بهداشتی به دلیل تماس مستقیم وموچشم و ازحساسیت بالایی برخوردارهستندباید ترکیبات آنها را به دقت مورد بررسی قرارداد.

آمونیاک که دربسیاری ازرنگهای مواستفاده می شودموجب خشکی مومی گردددراین میان رنگ موی بدون آمونیاک نیزدرحال گسترش هستندکه اثرات سلامتی کمتری نیزبه جاگذارند.

اماسوال اینجاست که عملکرد آمونیاک دررنگ موهاچیست؟

مضرات آن چیست و جایگزین های این ماده درمحصولات ذکر شده چه ویژگی هایی دارند؟رنگ موی بدون آمونیاک چیست

رنگ موی بدون آمونیاک چیست و چه فوایدی دارد ؟

رنگ مو بدون آمونیاک

رنگ موهایی که دارای آمونیاک هستندباگذر زمان واستفاده مداوم ازآن ها،روی موتاثیر بدی میگذاردوسبب می گرددموها حالت خشکی وهمین طور وزشدگی داشته باشد.

به همین دلایل بودکه شرکت های آرایشی وبهداشتی رنگ موهایی رابه وجودآوردندکه عاری ازآمونیاک باشدومیزان خشکی ووزشدگی موهاراکم کند.

برای خریدرنگ موهای بدون آمونیاک دقت داشته باشیدکه ازبرندهای خوب ومعتبر آن راتهیه کنیدتانتیجه مطلوب رابه شما بدهد.

رنگ مو بدون آمونیاک

رنگ بندی با تنوع بالا

رنگ های بدون آمونیاک نیز همانندسایررنگ هادارای تنوع بسیاربالایی هستندوشمامی توانیدهررنگی که مناسب شماورنگ پوست تان است انتخاب کنید.

حساسیت زایی بسیار پایین

آمونیاک موجوددررنگ موهای عادی باعث حساسیت زایی بسیارزیادی می شودوهمین عامل هست.که سبب خارش وسوزش پوست سرمی گرددوحتی چشم هارانیزتحت تاثیر قرارمی دهد.

رنگ موی بدون آمونیاک این مشکل را برطرف کرده است ومصرف آن به افرادی که دارای حساسیت هستندپیشنهاد می شود.

نداشتن بوی آزاردهنده

رنگ موهای دارای آمونیاک معمولا ازهمان موقع که داخل ظرف ریخته می شودبوی زننده ای دارندکه بینی وگلورامی سوزاندامارنگ موهای بدون آمونیاک چنین شرایطی راندارندواصلابوی تندو آزاردهنده نمی دهند.

رنگ بندی با تنوع بالا

آمونیاک چگونه عمل می کند؟

ammoniaموجوددررنگ موموجب جدا شدن کوتیکول های موونفوذcolorبه داخل آن می شود.تفاوت عمده بین رنگهاوظرفیت آنهابرای رسیدن به قشر مغزی مواست.

این موادیابه صورت دائمی درکوتیکول نگهداری می شودیابه قشرنمی رسندودرکوتیکول کم عمق قرارمی گیرندوپس از10تا15بارباشامپو قابل شستشو می شوند.

اینهاcolor های نیمه دائمی هستند.برای غلبه برکوتیکول ورسیدن به قشر،محصول بایدیک pH قلیایی داشته باشدزیراموی انسان به طورطبیعی دارای خاصیت اسیدی می باشد.اغلب color های دائمی ازآمونیاک برای افزایش pH وساخت محلول قلیایی استفاده می کنند.

آمونیاک با افزایش pH می تواند کوتیکول( لایه ی بیرونی موی سر)رابازکندوکورتکس(لایه ی بعدازکوتیکول)تجزیه گردد.

همین امر دلیلی بر اثر بخشی زیاد این ترکیب در فرایند رنگ مو می باشد. با وجود اثر بخشی فراوان این رنگ ها می توان شاهد خشک شدن موها بعد از رنگ شدن با آن ها بود. زیرا با رسیدن آمونیاک به لایه ی کورتکس ، رطوبت hair توسط این ماده جذب می گردد.

 موهای آسیب دیده توسط اینhair colorهاشروع به ریزش می کنندوترمیم آن هامدت زیادی زمان می برد.

آمونیاک چگونه عمل می کند؟

جایگزین آمونیاک برای رنگ کردن مو چیست؟

برای جبران عدم وجوداین ماده درhair colorهای بدون امونیاک می توان ازحرارت استفاده نمود.حرارت موجب می شودتامنافذموبازشوداماpHمو تغییرنکند.

همچنین به جای آمونیاک می توان ازاتانول امین(MEA)برای تنظیمpHاستفاده نمود.

بسته به نوع برندخریداری شده می توان ترکیبات مختلفی ازMEAشامل کوکوآمیدMEA،آمینومتیل پروپانول(AMEA)رادرفهرست موادتشکل دهنده ی محصول مشاهده نمود.

همه ی این ترکیبات همانندامونیاک می توانندکوتیکول های مورابازکنندوسبب ایجادوجذب رنگ موی اعمال شده گردند.

جایگزین آمونیاک برای رنگ کردن مو چیست؟

درباره نویسنده :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − 7 =